Türk mitolojisinde Gezegenler Tanrısı

Gezegenler Tanrısı, Türk mitolojisinde Çolpan anlamına geliyor. Colman, Çolbun, Çolmun, Çulban, Çolman ve Moğolcada Solbon, Solbun, Sulban olarak da bilinir.

Çoplanların gezegenleri yönettiği ve birbirleriyle çarpışmadan hareket etmelerini sağladıklarına inanılıyor.

Adı gökyüzündeki en parlak gezegenlerden birine verilmiştir. Türklerde Dişil olarak algılanmıştır. Esege Han’ın oğludur. Bir kelime benzerliği nedeniyle yanlış olarak “Çoban Yıldızı” dendiği de olur.

Bir başka görüşe göre de Çobanların bu yıldızı yön bulmakta kullandığı ve bu nedenle de Çolpan’ın aynı zamanda bir Çoban Tanrısı olduğudur.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

x